KOIRAN MAAHANTUONTIOPAS
Netti-versio, pahoittelemme virheellistä kappalenumerointia.
Versio 3 © 2006 by SATHY ry.

Tätä sivua ja sivun sisältöä ei saa käyttää mihinkään koira- tai koirarotuvastaiseen tarkoitukseen.
Lisätietoja http://www.sathy.fi

 1. Koiran maahantuonti. Kun kyseessä on harvinaiset työkoirarodut on aina hyvä vaihtoehto ostaa koira suoraan työkoiriin erikoistuneelta kasvattajalta. Paras kasvattaja on sellainen, joka pyrkii jalostamaan tarkalla linjajalostuksella koirarodusta yhä parempaa koiraa. Vain harvoin kotikasvattajat pystyvät ylläpitämään työkoirarodun vaatimaa korkea tasoa ja silloin kyse ei enää ole samasta rodusta. Valitse tulevan lemmikkikoirasi kasvattaja tarkasti - tarvittaessa voit kysyä neuvoa Suomen amerikkalaisperäisten työkoirarotujen harrastajayhdistys ry.:ltä, yhdistys auttaa mieluusti kaikissa koira-asioissa.

 2. Kasvattajan valinta. Maltti on valttia - päätä ensin millaisen koiran haluaisit, mitä rotua ja mitä sukulinjaa. Tämän jälkeen alkaa kasvattajan valinta. Hyvä neuvo on lukea SATHY ry. koiranosto-opas, pitbull-ostajan opas, yms. Kysy myös mahdollisimman monen koiranomistajan mielipidettä.

 3. Yhteys kasvattajaan. Älä epäröi soittaa ulkomaiselle kasvattajalle, sähköpostitse saat yhteyden vain joihinkin kasvattajiin. Moni vanha ja arvostettu työkoirakasvattaja on tavoitettavissa vain puhelimitse. Myös tässä asiassa saat maksutonta neuvoa SATHY ry.stä, yhdistykselle on tärkeää, että Suomeen tuodaan parhaimpia mahdollisia koiria.
  Kun tulevat pentueet on selvitetty ja jos löytyy sopiva yhdistelmä on aika tehdä varaus. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että osa koiran hinnasta maksetaan etukäteen. Maksut ulkomaille voi suorittaa monella eri tavalla, yksi helpoimmista on käyttää Western Union -pankkia, jonka toimipisteet kattavat miltei jokaisen paikkakunnan (myös Suomessa). Western Unionin puhelinnumero on 9800 20 440.

 4. Koiran maahantuonti. Koiran maahantuonti on muuttunut erittäin monimutkaiseksi EU-asetusten myötä. Vähän helpommalla pääsee kun menee itse hakemaan koiran. Rahti on nykyään vain teoriassa mahdollinen - mutta onnistuu kyllä jos on sinnikäs ja huolellinen.

 5. Maahantuonnin eri tahot. Koiran maahantuonnissa ovat tärkeitä seuraavat eri tahot, joilla ei ole oikeastaan mitään tekemistä toistensa kanssa.

  1. Kasvattaja. Tämä on yleensä se henkilö, joka käyttää koiran eläinlääkärissä, ostaa lentoliput, toimittaa koiran lentokentälle jne. Kaikki vaadittavat toimenpiteet ovat erittäin yksinkertaisia mutta vaativat kasvattajalta aikaa, kulukorvaukset ja säntillisyyttä.

  2. Lentoyhtiö. Eri lentoyhtiöillä saattaa olla hiukan eri säädökset. Jotkut yhtiöt eivät ota koneeseen lemmikkieläimiä, toiset vain tietyn määrän, tms. Nämä tiedot ovat hyvin epäselviä ja joskus saattaa saada täysin virheellistä tietoa. Parhaiten on tähän asti toiminut KLM niminen lentoyhtiö. Tärkeintä on se, että kasvattaja asioi lentoyhtiön kanssa, varaa rahdin, jne. Suomesta käsin näitä asioita ei yleensä pysty hoitamaan.

  3. Maa- ja metsätalousministeriö säätää ne määräykset, jonka mukaan Suomeen saa tuoda koiria. Tällä hetkellä (1.10.2001.) on voimassa esimerkiksi Yhdysvalloista tuotaessa määräys, jonka mukaan yli 3 kk ikäisen koiran tulee olla rabies-rokotettu ja heisimatolääkitetty. Tarkemmat ohjeet tämän julkaisun lopussa. Esimerkiksi rajaeläinlääkärit noudattavat maa- ja metsätalousministeriön ohjeita.

  4. Huolintaliike puuhastelee pelkästään lentoyhtiön ja lentokentän välimaastossa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että he tuovat koiran lentokoneesta rahtiterminaaliin ja toimittavat koiran uudelle omistajalle rahtikirjat (tämä on suurusluokkaa 100 mk). Tulliselvityksen jälkeen koiranomistaja hakee koiransa huolintaliikkeen rahtiterminaalista. Huolintaliike tarkistaa yleensä etukäteen, että joku on vastaanottamassa koiraa määränpäässä.

  5. Tulli noudattaa maa- ja metsätalousministeriön ohjeita ja katsoo, että Suomeen tulevan koiran papereista löytyy tarvittavat rokotukset ja loislääkitykset. Lisäksi tulli huolehtii siitä, että koiran omistaja maksaa (EU:n ulkopuolelta saapuvan koiran) arvonlisäveron. Arvonlisävero on 22 % koiran hinnasta, rahtikustannuksesta ja muista kustannuksista. Vero ja tulli lasketaan koiran mukana tulevasta kuitista, jotkut luulevat, että ns. lahjasta tai maksuttomasta koirasta ei mene arvonlisäveroa (se ei pidä paikkansa).

 6. Koiran maksaminen. Kasvattajan on syytä selvittää koko koiran lähetyksen hinta, jotta ostaja pystyy maksamaan koko hinnan. Ostajan kannalta on halvinta lähettää kaikki kulut yhdellä kertaa, esimerkiksi Western Union -pankin avulla. Western Unionin puhelinnumero on 9800 20 440.

 7. Erittäin tärkeää on, että lähettäjä noudattaa tarkasti ohjeita. Koiran on oltava rokotettu tietyillä rokotteilla, todistukset on kirjoitettava selvästi, päivämäärät, jne. On hyvä lähettää rokotustodistukset etukäteen (esimerkiksi faksin avulla), jotta voi tarkistaa oikein kirjoitus. Samoin on erittäin tärkeää, että kiinnittää kopiot papereista sekä koiran kuljetuskopan ulko- ja sisäpuolelle.

EU-säädökset maahantuontia koskien.

Euroopan Unionin säädökset liittyen koirien maahantuontiin ovat muuttuneet radikaalisti 1.10.2004 alkaen. Amerikkalaisperäisten koirien ystäville tämä tietää lisää kuluja ja vaivaa sekä entistä vaikempaa koiran saantia Yhdysvaltalaisilta kasvattajilta.
Muutokset ovat kovia varsinkin jos koira matkustaa cargona, sillä silloin tuontiin sovelletaan kaupallisen tuonnin säädöksiä. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että jokainen koira tarkastetaan rajalla rajaeläinlääkärin toimesta, riippumatta siitä, mitä papereita koiralla on mukana ja miten koiran on tunnistusmerkitty.Koira tulee Suomeen
omistajan kanssa

Jos koira saapuu Yhdysvalloista Suomeen omistajan tai handlerin kanssa lentokoneessa, ovat säädökset seuraavat:

1) Koiran täytyy saapua hyväksytylle saapumispaikalle, esim. Helsinki-Vantaan lentokentälle.

2) Koiran on oltava tunnistusmerkitty mikrosirulla tai selkeästi luettavalla tatuoinnilla. Jos mikrosiru ei ole ISO 11784 -standardin mukainen, tulee eläimen tuojalla olla mikrosirun lukemiseen tarvittava laite. 3.7.2011 alkaen ainoastaan mikrosirumerkintä hyväksytään tunnistusmerkinnäksi. Koiran tulee olla tunnistusmerkitty ennen raivotautirokotuksen antamista. Koiran tunnistusmerkintää koskevat tiedot on merkittävä myös rokotustodistuksiin.

3) Koiran on oltava rokotettu raivotautia vastaan kansainvälisen standardin (WHO) mukaisella inaktivoidulla rokotteella, joka sisältää vähintään yhden antigeeniyksikön annosta kohti. Raivotautirokotus tulee antaa ja tarvittaessa uusia rokotteen valmistaneen laboratorion suositusten mukaisesti. Eläinlääkäri merkitsee raivotautirokotuksen viimeisen voimassaolopäivän rokotustodistukseen.
Suomessa tällä hetkellä käytössä olevat raivotautirokotteet ovat voimassa kaksi vuotta, jos rokotus on annettu yli vuoden ikäiselle koiralle.

4) Koiralla on oltava eläinlääkärin antama todistus, josta ilmenee, että koiralle on enintään 30 päivää ennen sen saapumista Suomeen annettu asianmukainen annos pratsikvantelia sisältävää, koiralle hyväksyttyä lääkettä ekinokokkoosia aiheuttavia heisimatoja vastaan.
Koirilta ei vaadita heisimatolääkitystä, jos eläin tuodaan Suomeen 24 tunnin kuluessa siitä, kun se on viety pois Suomesta. Heisimatolääkitystä ei myöskään vaadita alle 12 viikon ikäisiltä eläimiltä, jotka tuodaan suoraan Yhdysvalloista.

5) Koiran mukana on oltava Yhdysvaltalaisen virkaeläinlääkärin tai muun toimivaltaisen viranomaisen hyväksymän eläinlääkärin antama komission päätöksen 2004/203/EY mukainen todistus, josta käyvät ilmi eläimen tunnistusta, raivotautirokotusta ja heisimatolääkitystä koskevat tiedot. Tämän todistuksen saa Suomen Maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja terveysosastolta erikseen tilaamalla.
Jos todistus ei ole virkaeläinlääkärin antama, tulee lähtömaan toimivaltaisen viranomaisen vahvistaa todistus. Heisimatolääkitystä koskevan merkinnän voi tehdä eläinlääkäri, jolla on lupa harjoittaa eläinlääkintää lähtömaassa. Todistus tulee olla täytetty suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.
Eläinlääkärin todistukseen on liitettävä alkuperäiset rokotustodistukset. Myös alkuperäisissä asiakirjoissa on oltava eläimen tunnistusmerkintää koskevat tiedot.
Jos koira on alun perin lähtöisin EU-maasta ja sen mukana lemmikkieläimen todistus (ns. lemmikkieläinpassi), jossa on maahantuonnissa vaadittavat merkinnät, korvaa lemmikkieläinpassi eläinlääkärin todistuksen.Koira matkustaa
cargona

Koirien tuontiin Yhdysvalloista Suomeen sovelletaan kaupallisen tuonnin säädöksiä, jos koira ei kulje omistajan tai eläimestä kuljetuksen aikana vastaavan muun luonnollisen henkilön mukana, eli jos koira tulee cargona Suomeen. Kaupallisen tuonnin säädökset ovat seuraavat:

1) Koiran tuonnissa on noudatettava vastaavia vaatimuksia, jotka koskevat matkustajan mukana kuljetettavien lemmikkieläinten tuontia: tunnistusmerkintä, raivotautirokotus, lääkitys ekinokokkoosia vastaan ja tapauksen mukaan raivotautivasta-ainetutkimus. (Katso tarkemmin ostikon Koira tulee Suomeen omistajan kanssa-alta.)

2) Lähtömaan toimivaltaisen viranomaisen hyväksymän eläinlääkärin on suoritettava koiralle kliininen tutkimus enintään 24 tuntia ennen koiran lähettämistä todeten, että koira on terve ja kykenee kestämään kuljetuksen määränpäähän.

3) Koiran mukana on oltava lähtömaan virkaeläinlääkärin tai toimivaltaisen viranomaisen hyväksymän eläinlääkärin antama komission päätöksen 2004/595/EY mukainen eläinlääkärin todistus, josta käyvät ilmi koiran tunnistusta, raivotautirokotusta, heisimatolääkitystä ja kliinistä tutkimusta koskevat tiedot sekä tarvittaessa serologista tutkimusta koskevat tiedot.
Todistus tulee olla täytetty suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Todistuslomake koirien kaupallista tuontia varten on saatavissa maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja terveysosastolta.

4) Koira voidaan tuoda Suomeen vain sellaisen rajanylityspaikan kautta, missä sijaitsee eläinlääkinnällinen rajatarkastusasema. Rajatarkastusasemien sijainnit voi tarkastaa Internet-sivulta: http://www.mmm.fi/el/raj/tuovie_rajatarkastus.html
Koiralle on tehtävä maksullinen eläinlääkinnällinen rajatarkastus, johon tulee ilmoittautua vähintään vuorokautta aikaisemmin esitäyttämällä ja lähettämällä asianomaiselle rajatarkastusasemalle komission asetuksen (EY) N:o 282/2004 liitteen I (muutettu komission asetuksella (EY) N:o 585/2004) mukainen rajatarkastustodistus eläville eläimille, CVED.
Ennakkoilmoitusta sekä CVED-todistusta koskeva komission asetus (EY) N:o 282/2004 muutoksineen on maa- ja metsätalousministeriön Internet-sivulla osoitteessa: http://www.mmm.fi/el/raj/lomake.html
Eläinten eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen maksuista säädetään maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa 832/2001, joka on muutoksineen kohdassa C3 Internetsivulla osoitteessa: http://www.mmm.fi/el/laki/c/default.html

5) Komission päätöksen 2004/292/EY mukaisesti on eläinlääkinnälliselle rajatarkastusasemalle toimitettava ennakkoilmoitus tehtävä TRACES-järjestelmää käyttäen 1.4.2004 alkaen silloin, jos tuontilähetyksen eläinlääkinnällinen rajatarkastus tehdään muussa kuin lähetyksen määränpäänä olevan jäsenmaan rajatarkastusasemalla. Näin ollen silloin, jos Suomeen tarkoitettu eläin saapuu EU:n alueelle toisen EU:n jäsenmaan eläinlääkinnällisen rajatarkastusaseman kautta, tekee maahantuoja ennakkoilmoituksen kyseiselle rajatarkastusasemalle täyttämällä elävien eläinten CVED-lomakkeen TRACES-järjestelmässä. Vuoden 2005 alusta siirrytään käyttämää TRACES-järjestelmää kaikkien EU:n alueelle tuotavien elävien eläinten tuonnin ja kauttakuljetuksen osalta.
Lisätietoja TRACES-järjestelmästä antaa eläinlääkintöylitarkastaja Tarja Lehtonen tarja.lehtonen@mmm.fi / Puh. (09) 1605 2783.

 

SATHY ry.:n kotisivut löytyvät osoitteesta http://www.sathy.fi

Tätä sivua ja sivun sisältöä ei saa käyttää mihinkään koira- tai koirarotuvastaiseen tarkoitukseen.
Lisätietoja http://www.sathy.fi